Arbetet med Norrbotniabanan försenas

Karta: Norrbotniabanan

Arbetet med Norrbotniabanan riskerar att försenas. Det befarar länsstyrelsen Västerbotten som i över två års tid begärt extra medel från regeringen – utan att få gehör.

– Vi har lyft upp det på högsta nivå, men vi har inte fått något svar alls. Ingenting har hänt, säger länsrådet Lars Lustig, till Folkbladet Västerbotten.

I den 73 punkts-överenskommelse som ligger till grund för den nya regeringens tillträde tas bygget av Norrbotniabanan upp. Förhoppningarna är stora på att arbetet ska kunna genomföras enligt plan. Enligt överenskommelsen mellan S, MP, C och L ska arbetet med Norrbotniabanan i sin helhet nu ”intensifieras”.

Från länsstyrelsen Västerbottens håll befarar man nu att projektet kan komma att försenas.

– Vi har ropat varg i två år och nu är den här, säger länsrådet Lars Lustig till tidningen.