Eitechs järnvägsverksamhet byter namn

Foto: Eitech

Eitech Engineering ansluter idag till Omexom som är VINCI Energies globala varumärke för tjänster inom energidistribution. Omexom får därmed en flygande start i sin etablering på den svenska marknaden när även Infrateks verksamhet blir Omexom vid samma tidpunkt.

I januari 2018 blev Eitech-koncernen en del av VINCI Energies och beslutet om att verksamheten inom Eitech Engineering nu väljer att agera under varumärket Omexom har naturligt vuxit fram. Det resulterar i att Eitechs kraft- och järnvägsverksamhet får en helt ny dimension tack vare tillgång till Omexoms internationella nätverk om närmare 18 000 medarbetare i mer än 30 länder. Eitechs samarbete med systerbolaget Infratek får även en extra skjuts när verksamheterna tillsammans antar varumärket Omexom vid samma tidpunkt.

Detta innebär ingen förändring i Eitechs legala struktur och bolagstillhörighet, företagsnamnet Eitech Engineering och organisationsnumret bibehålls intakt.

– Parallellt med detta utvecklar vi självklart vår installations- och serviceverksamhet vidare, där grunden fortsatt är våra varumärken Eitech och INAC samt en fördjupad samverkan med övriga lokala och globala varumärken inom VINCI Energies i Sverige, säger både Emmanuel Dunat och Åke Thimfors, General Managers för Eitech.