Spårtrafiken upprustas i sommar

Många arbeten påverkar kollektivtrafiken i sommar. Foto: SL

Även den kommande sommaren genomförs arbeten med utbyggnad och upprustning av spårtrafiken. Förutom SL:s egna arbeten på Roslagsbanan gör Trafikverket spårarbeten som påverkar pendeltågstrafiken och elbolaget Ellevio utför arbeten som påverkar tunnelbanans Röda linje.

Som vanligt är sommaren den tid då det passar bäst att utföra trafikpåverkande arbeten. Dels därför att det är färre resenärer då, dels för att det gynnsammare vädret innebär att arbetena kan utföras snabbare och mer effektivt.

– Det är förstås inte roligt att behöva stänga av trafik och krångla till det för kollektivtrafikresenärerna, säger SL:s trafikdirektör Fredrik Cavalli-Björkman. Men de arbeten som genomförs är nödvändiga och denna sommar är det lite färre arbeten än under de senaste åren.

Arbetena rör sträckan Täby kyrkby och Kårsta, Lindholmen till Kårsta och Roslagsbanan

– I sommar färdigställer vi dubbelspåret mellan Täby kyrkby och Kragstalund, säger Fredrik Cavalli-Björkman. När det är klart finns dubbelspår hela vägen från Stockholms östra till Vallentuna. Vi gör stationer säkrare och markförstärker banan och i Kårsta bygger vi ett uppställningsspår. Under perioden när hela Roslagsbanan är avstängd sker växelbyten på Stockholms östra och uppgradering av kontaktledningssystemet.

Trafikverket fortsätter utbyggnaden till fyra spår på Mälarbanan vilket påverkar sträckan Sundbyberg och Barkarby. Pendeltågstrafiken på sträckan ersätts med buss och tunnelbanans Blå linje förstärks.