Nu öppnas Västkustbanan åter för normal trafik

Nästan 20 000 meter räls har bytts ut mellan Helsingborg och Lund. Foto: Denny Josefsson

Efter två månaders intensivt reparationsarbete görs nu det sista klart. Trafiken mellan Helsingborg och Lund har varit reducerad efter att spårskador upptäcktes. Om allt går enligt planen öppnas Västkustbanan för normal trafik.

Det var vid en vanlig besiktning i slutet av november som sprickorna i rälsstålet upptäcktes. Skadorna fanns i båda riktningarna mellan Lund och Helsingborg och bildade en total sträcka på sju kilometer. Totalt fanns ett åttiotal akuta ställen som behövde åtgärdas.

– Själva skadorna var inte konstiga men det var en onormalt stor mängd på den här sträckan, säger Ola Malmberg, senior projektledare på Trafikverket.

Som en första åtgärd frästes det översta lagret av spåret av med hjälp av ett fräståg, i förhoppning att det skulle lösa problemen. I samband med detta hittade fler ytterligare cirka 170 skador. Det krävdes att en stor mängd rälsbitar byttes ut – bitar på mellan fem och hundra meter per ställe. 

– Vi har bytt räl där vi har haft skador. Normalt sett kanske man får byta runt 100 meter på en sådan här sträcka. Men här hade vi alltså 7 500 meter, förklarar Ola Malmberg.

Och efterhand som arbetet fortgick synades sträckor som tidigare inte kontrollerats och då hittades ännu fler.

– Vi hittade fler fel än vad vi initialt trodde fanns där, så vi gick från 7 500 meter till nästan 20 000 meter räls.

x

För att snabbt komma igång med reparationerna fick Trafikverket arbeta intensivt med att få fram material och personal. Foto: Trafikverket

– Vi tog in extra entreprenörer. Utöver Infranord, som vanligen ansvarar för underhållet där, fick vi hjälp från Strukton Rail. Flera arbetslag har varit igång samtidigt så att man kan jobba med flera ställen samtidigt. Runt 50 personer har jobbat med spårarbetena ute i anläggningen varje dygn.

För att kunna garantera säkerheten i väntan på att spåren lagades sänktes hastigheten för förbipasserande tåg. Många tåg trafikerar sträckan och när det blir kallare och minusgrader blir rälsen sprödare och därmed mer utsatt för påfrestning. I värsta fall kan det leda till att rälsen går av.

– Ett rälsbrott är inte speciellt farligt men det fanns en oro för multipla rälsbrott innan vi sänkte hastigheten från 200 till 70 kilometer i timmen. När vi sänker hastigheten minskar man risken till näst intill obefintlighet. Underhållsarbetet fick omfattande konsekvenser eftersom ett av spåren har varit helt avstängt dygnet runt och det andra spåret har varit avstängt nattetid.

Vad som orsakat skadorna håller på att utredas av Trafikverket.

– Jag har aldrig varit med om att vi har haft så här mycket fel på en sträcka. Visst har det funnits sträckor som har varit extra drabbade men inte alls i den här omfattningen. Jag vill inte spekulera i vad det beror på. Det lämnar jag åt utredarna, säger Ola Malmberg.