Portugisiska bansträckan mellan Coimbra - Serpins kommer att trafikeras av elektriska rälsbussar

De nya rälsbussarna kommer att ingå i ett multimodalt kollektivtrafiksystem med ett enhetligt tariff- och biljettsystem som gör dem mer attraktiva att använda. Foto: Metro Mondego

Europeiska kommissionen har godkänt en investering på 60 miljoner euro från EU:s så kallade Sammanhållningsfond för att omvandla en gammal järnvägslinje till en elektrisk linje för moderna rälsbussar, med beteckningen ”Metrobuss”.

Dessa ska förbinda den portugisiska staden Coimbra med kommunerna Lousã och Miranda do Corvo och byn Serpins.

 Den nya linjen kommer också att göra det lättare för människor att resa mellan centrala Coimbra, sjukhusen och universitetet i norra delen av staden och i utkanten i sydost.

 Med uppskattningsvis 13 miljoner passagerare per år som använder det nya transportsystemet kommer projektet att bidra till att minska trafikstockningar, trafikrelaterat buller och utsläpp av koldioxid och växthusgaser.

 - Detta projekt kommer att ge medborgarna i Coimbra och Coimbra-regionen mycket välbehövliga rena, säkra och effektiva transporttjänster. Det kommer att ge attraktivare kollektivtrafik som minskar restiderna och minskar föroreningarna, samt förbättrar komforten och luftkvalitén, förklarade EU:s sammanhållnings- och reformkommissionär, Elisa Ferreira.

 Projektet är planerat att tas i drift tidigt 2024. År 2021 är "EU-året för järnväg", vilket kommer att leda till många regionala och lokala förbättringar inom transportområdet.