Febrilt atbete i Olskroken inför inkopplingen av godsspåret

Det råder full aktivitet i Olskroken planskildhet med förberedelser för godsspåret som ska kopplas in i början av december. Foto: Trafikverket

Inkopplingen av spåret i Olskroken är den sista aktiviteten för det Trafikverket kallar generering 2022. För att spåren ska kunna tas i bruk jobbar man bland annat med kontaktledning och signaler ovanpå Godstågsviadukten. Samtidigt som det synliga arbetet med markförstärkning, bygge av broar och annat sker ett intensivt arbete med det system och den teknik som ska till för att tågen ska kunna rulla.

Parallellt med detta fortsätter arbetena på Godstågsviadukten med överbyggnad och armering.
Den nya godstågsviadukten kommer att vara hela 650 meter när den står helt klar 2024. Den kommer att trafikeras av Bohusbanan, Hamnbanan, Norge/Vänerbanan, Västkustbanan och Västra Stambanan.

Godstrafiken är förhållandevis intensiv och järnvägstransporterna fortsätter att öka eftersom att frakta gods på järnväg är både klimatsmart och hållbart. Göteborgs hamn har aldrig förr lastat och lossat mer järnvägsburet gods än nu.

Till Göteborgs hamn fraktas exempelvis svenska basindustrivaror som stål och skog. Godset fraktas på tåg från inlandet för vidare transport på containerfartyg till exportmarknader bland annat i Asien. Idag tillåter Trafikverket 630 meter långa godståg på de flesta godstågssträckor med vissa undantag i norra Sverige där godstågen tillåts att vara något längre. Ett godståg har en lastkapacitet på nära 100 ton per vagn.