Länsstyrelsen säger ja till järnvägsplanen för Lärje uppställningsspår

Nu går järnvägsplanen för Lärje till Juridik och Planprövning för fastställelse. Foto: Trafikverket

Trafikverket har sen tidigare begärt Länsstyrelsens yttrande inför fastställelse av järnvägsplanen för Lärje. Planen har varit utställd för granskning. Nu tillstyrker Länsstyrelsen järnvägsplanen för Lärje.

– Det känns jättebra, och det är en viktig milstolpe för oss i projektet att Länsstyrelsen nu har tillstyrkt Järnvägsplanen för Lärje. Jag är tacksam för allas input till en bra Miljökonsekvensbeskrivning och till ett bra innehåll i Järnvägsplanen. Extra skönt att vi tog hand om höjdsättningsfrågan i tid då den kommentaren kom som ett brev på posten att Länsstyrelsen ville se hur projektet möter kommande skyfall och högre högvatten i framtiden.

– Nästa steg är att vi skickar Järnvägsplanen till Juridik och Planprövning för fastställelse, säger Terese Löfgren, projektledare för uppställningsspår Lärje.