Skanska får miljardorder i New York

Skanska har fått i uppdrag att inreda och färdigställa tunnelbaneförlängningen för linje 7 från Times Square till West 25 Street och 11 Avenue på Manhattan, New York. Projektet är ett joint venture mellan Skanska och Railworks, där Skanskas andel är 75 procent.

Skanskas andel av kontraktet är värt 386 miljoner dollar, cirka 2,4 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet. Kund är Metropolitan Transport Authority i New York.

I projektet ingår olika förbättringar av anläggningar, byggnadsarbeten, konstruktionsarbeten, hissar, rulltrappor, HVAC, tunnelventilation, brandskydd, rörarbeten, el och belysning, instrumentering och kontroller, signalsystem, kommunikationssystem, traktionssystem och banarbete för tunnlar, bergsutrymmet för stationen samt fyra ventilationsbyggnader längs förlängningen av linje 7.

Arbetet med projektet inleds i september och beräknas vara slutfört i juni 2014. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 7 400 medarbetare. 2010 uppgick intäkterna i USA till cirka 34 miljarder kronor.