Ny internationell mötesplats för järnvägen

Skapar ny mötesplats för rälsbunden trafik på Stockholmsmässan. Foto: Alstom/Kasper Dudzig

2023 kommer en ny mötesplats för godstransporter och persontrafik på järnväg att arrangeras på Stockholmsmässan i samarbete med branschorganisationen Swedtrain. Det blir ett internationellt forum med fokus på framtidens hållbara transporter på räls.

Branschorganisationen Swedtrain och Stockholmsmässan har inlett ett samarbete och kommer tillsammans att arrangera en ny mötesplats, med konferens och utställning, för järnväg 2023. Det blir en internationell mötesplats för framtidens transporter av gods samt persontrafik på järnväg. Tillsammans med de viktigaste aktörerna på marknaden kommer såväl internationella som svenska utställare och besökare att kunna ta del av nyheter inom infrastruktur för rälsbunden trafik, logistik, transporter, teknik, digitalisering, hållbarhet och kompetensfrågor. 

Mötesplatsen, som ännu inte fått sitt namn, är ett återkommande event och premiären är planerad till april 2023 på Stockholmsmässan i Älvsjö.

– Vi är väldigt glada och hedrade över att ha fått Swedtrains förtroende och vi kommer nu gemensamt lägga stor kraft och energi på att skapa en helt ny internationell arena för branschen att mötas på, med start i april 2023, säger Magnus Eriksson, Affärsområdeschef B2B Events, Stockholmsmässan.

– Branschen har efterfrågat en stark mötesplats för järnvägen där framtidens viktigaste transportfrågor för att möta klimatkrisen kan diskuteras och lösas med hjälp av teknik. Vi är nu glada över att ha ingått ett samarbete med Stockholmsmässan för att gemensamt utveckla framtidens mötesplats, säger Gabriel Modéus, Generalsekreterare, Swedtrain.

Björn Asplund, ordförande i Swedtrain avslutar ”Samarbetet med Stockholmsmässan känns helt rätt i tiden nu när Sverige rekordinvesterar i järnväg och infrastruktur. Vi vill ta tillvara på kraften och tillväxten i branschen och skapa en ny mötesplats för hela järnvägsbranschen.”