Trafikverket stakar för Norrbotniabanan mellan Dåva och Skellefteå

Här ska Norrbotniabanans sträcka mellan Dåva och Skellefteå dras fram. Foto: Trafikverket

I sommar påbörjas arbetet med att snitsla i skog och mark längs Norrbotniabanans sträcka mellan Dåva och Skellefteå. Snitslar är strimmor av papper eller liknande som används för att märka ut en bana. Under sommaren påbörjas förberedande arbeten med att snitsla för att markera de områden som behövs för att bygga Norrbotniabanan.

– Det här gör också att de som äger fastighet och mark kommer att kunna se vad järnvägsplanerna innebär i verkligheten, berättar Kristina Lidén Lindgren, projektledare på Trafikverket.

Först används GPS-utrustning för att peka ut de områden som anges i järnvägsplanen. Därefter arbetar mätlag med att placera snitslar för att särskilja de olika markanspråken från varandra.

– I skogsmark hänger vi snitslar i träd och grenar. På åkermark och andra öppna ytor använder vi käppar med snitsel på. Vi försöker störa så lite som möjligt och placerar dem omsorgsfullt och så långt det är möjligt vid diken och andra ytor som inte används, förklarar Kristina.

Stakning, mätning och snitsling kommer påbörjas under sommaren 2022 och för vissa sträckor kommer arbetet att pågå fram till vintern 2023. När järnvägsplanerna har vunnit laga kraft fortsätter arbetet med inventering och att ta in oberoende värderare som värderar marken.