Spårfel på västra och södra stambanan sätter ned punktligheten

Våren har prövat tålamodet för järnvägsresenärerna när det gäller punktligheten. Arkivbild

Under mars ankom 78 392 av 89 171 framförda persontåg sin slutstation i rätt tid. Det gav en punktlighet på 87,9 procent. Totalt gjordes 990 484 stopp för på- och avstigning längs de spår Trafikverket förvaltar.

Våren 2022 blev långt ifrån den start på ett efterlängtat återtåg som många hoppats på. Långvariga hastighetsnedsättningar på grund av de spårfel som upptäcktes på västra och södra stambanan under februari kom att få en mycket stor påverkan på trafiken under hela månaden. Även om påverkan blev klart störst på snabbtågstrafiken mellan våra tre största städer, drabbades också pendeltågstrafik av följdeffekter när den långväga trafikens tidtabeller sprack.

– Vi förstår att den här våren verkligen prövat tålamodet för resenärerna. Vår bedömning är att det trots allt är ett bättre alternativ att låta tågen gå, om än med sänkt hastighet, än att stoppa tafiken helt. Även om det innebär längre restider och därmed en sämre punktlighet under nästan hela våren så ser vi att utbudet av resor ändå ökar. Det gick fler tåg i mars i år än det gjorde rekordåret 2019, så återtåget är trots alla utmaningar faktiskt på gång säger Ann-Sofi Granberg, tillförordnad chef för verksamhetsområde Trafik.

Jämfört med februari försämrades punktlighetsresultatet för samtliga tre segment, kortdistanstågen minskade med 0,1 procentenheter, medeldistanstågen med 1,5 och långdistanstågen med hela 12,6 procentenheter.

Sett till enskilda dagar under mars så var inte punktligheten över 95 procent någon dag. I sju dagar var punktligheten mellan 90 och 95 procent, och i 24 dagar var den under 90 procent. Högst punktlighet för en enskild dag under månaden hade lördag 26 mars då 2 106 av 2 247 framförda tåg ankom slutstationen i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna lördag blev 93,7 procent. Högst punktlighet för en vardag hade torsdag 10 mars då 2 834 av 3 114 framförda tåg ankom slutstationen i rätt tid, vilket gav en punktlighet på 91,0 procent.

Lägst punktlighet för en enskild dag hade måndag 28 mars då 2 472 av 2 972 framförda persontåg ankom slutstationen i rätt tid. Den enskilt största orsaken till att punktligheten inte blev bättre än 83,2 denna måndag var förutom redan nämnda spårfel på Västra och Södra stambanan ett trafikstopp begärt av polisen förbi Stockholm Odenplan.