Sista fasen i utrullningen av nytt signalsystem mellan Köge och Næstved

Dansk tågtrafik ansluter sig till järnvägarna i resten av Europa. Foto: Banedanmark

Banedanmark håller på att ersätta signalerna längs den danska järnvägen med ett toppmodernt och digitalt signalsystem. På Själland har det nya systemet - ERTMS - tagits i bruk på sträckan mellan Roskilde och Køge 2019. I sommar har turen kommit till banan mellan Køge och Næstved. Det är alltså det andra avsnittet på östra sidan av Lilla Belt som snart kommer att kunna använda det nya systemet.

Tills det nya systemet tas i bruk på hela sträckan kommer arbetet att påverka tågverksamheten under sex helger under de kommande månaderna. Komponenter installeras och det nya signalsystemet testas på vissa helger, dådet är mindre trafik och färre passagerare.  Och stängningen av plankorsningar är planerad så vi arbetar bara med några plankorsningar åt gången. Dte gör att vårt arbete med utrullningen kommer att påverka trafiken så lite som möjligt, säger Thilde Restofte Pedersen, programchef på Banedanmark.

Hittills har kabelrännor och kablar grävts längs hela sträckan och ny teknisk utrustning har installerats i och vid banan. Och nu måste det sista arbetet startas, vilket består i att byta ut bomsystem och installera de sista delarna av det nya systemet. Det nya signalsystemet kommer så småningom att rullas ut på hela den danska järnvägen. Eftersom det är ett gemensamt europeiskt standardsystem kommer dansk tågtrafik i framtiden att vara bättre ansluten till järnvägarna i resten av Europa. Systemet ersätter de gamla signaleringssystemen, som är både slitna och tekniskt föråldrade. Med de gamla signalerna måste förarna hålla koll på fysiska signaler längs banan, medan det nya fjärrstyrda systemet gör det möjligt för föraren att ta emot signalerna digitalt på en datorskärm i hytten.