MTR tar driften av Stockholms tunnelbana

MTR får uppdraget att ansvara för driften av Stockholms tunnelbana fram till 2025. Foto: MTR

Trafiknämnden har fattat beslut om en förlängning av uppdragsavtal avseende tunnelbaneverksamheten vilket betyder att vi på MTR kommer ansvara för driften till 2025. Avtalet förlängs minst 18 månader till 1 Maj 2025 och max 24 månader till 1 Nov 2025. Exakt sluttidpunkt beslutas av Trafikförvaltningen.

– Vi är väldigt stolta över att få förtroendet att fortsätta driften fram till 2025. Det ger oss möjlighet att fortsätta med vår högkvalitativa leverans ytterligare en tid vilket är en fantastisk möjlighet för oss och bra för Stockholm, säger Caroline Åstrand, vd MTR Tunnelbanan.

– Detta är nödvändigt för att vi ska kunna säkra tunnelbanetrafiken tills vi har det nya avtalet på plats, säger David Lagneholm, chef för trafikförvaltningen och vd för AB SL. Nu köper vi oss tid för att kunna genomföra den mycket komplexa upphandlingen i bästa möjliga konkurrens mellan anbudsgivare.

Upphandlingen av tunnelbaneverksamheten, E40, skulle formellt ha startat våren 2020. Men starten flyttades fram två gånger eftersom coronapandemin innebar svårigheter för anbudsgivare att arbeta med sina anbud. E40-avtalet föreslås ha en kontraktstid om 11 år, vilket motsvarar ett totalt kontraktsvärde om cirka 40-50 miljarder kronor.