Nya standarder för vätgaståg

Vätgaståg gör järnvägen helt koldioxidfri. Foto: SEK

Vätgaståg är ett sätt att göra järnvägen helt koldioxidfri. Standarder ska underlätta för konstruktörer och beställare. Projektet gäller en serie standarder för system med bränsleceller i rälsfordon, både för järnväg och för spårvägar och stadsbanor av olika slag. Standarderna ska säkerställa att bränslecellsystemet motsvarar de krav som ställs på järnvägsutrustning, bland annat vad gäller säkerhet och miljötålighet. De ska också beskriva hur man kan se att systemet dimensionerats för den tänkta driftprofilen - hastighet, belastning, start/stopp och så vidare.

Projektet, kallat IEC 63341, omfattar bränsleceller med vätgas, hydrogen, som bränsle. Den första delen ska behandla system med bränsleceller för drivning och i hjälpsystem. Del två ska behandla utrustningen för lagring av vätgas ombord, för försörjning av bränsleceller enligt del ett eller i hybridsystem enligt IEC 62864-1. Den tredje delen ska ge prestandafordringar och provningsmetoder.

Standarder är ett sätt att skriva ner tekniska överenskommelser, ofta om mätmetoder, beräkningsmetoder eller säkerhetskrav, och sprida dem till andra som kan ha nytta av dem. Standarder från IEC, den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik, antas normalt även som europeisk standard och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, som är den organisation som är svensk medlem i IEC.