Ny växelstandard för höghastighetsjärnvägar

Den nya växeln kommer att tillåta en hög hastighet även i det avvikande grenspåret. Foto: Kasper Dudzik

Trafikverket har beställt en ny standardväxel för höghastighetsjärnväg av Vossloh. Växeln kommer göra det möjligt för tåg att köra i höga hastigheter både i rakspår och i grenspår – ett viktigt steg mot att kunna bygga nya höghastighetsbanor i Sverige.

Höghastighetsjärnväg har varit ett hett debatterat ämne i Sverige under lång tid, och det råder fortfarande viss osäkerhet kring lokalisering av banorna. Men trots det har Trafikverket nu tagit nästa steg i arbetet mot att utveckla Sveriges höghastighetsbanor genom att beställa en ny standard för svenska höghastighetsväxlar. Det är Vossloh Nordic Switch Systems som fått uppdraget.

Målet med växeln är att säkerställa en säker järnvägsdrift, hög komfort och ett lågt underhållsbehov. Samtidigt kommer den nya växelstandarden, till skillnad från tidigare svenska modeller, kunna hantera höga hastigheter i såväl rakspår som i grenspår. På så sätt skapas ett effektivt höghastighetssystem.

– Växlarna är en grundförutsättning för att kunna bygga en svensk höghastighetsbana och är därmed en viktig del i den pågående och nödvändiga utvecklingen av det svenska järnvägssystemet. Det är roligt att vi på Vossloh får förtroende från Trafikverket att vara en del i denna utveckling, säger Andreas Johansson, projektledare på Vossloh Nordic.

Vossloh har lång erfarenhet av växlar för höga hastigheter då de under 40 år har levererat över 2000 höghastighetsväxlar över hela världen.