Trafikverket ska förbättra järnvägens trafikinformation

Trafikverket behöver göra förbättringsarbeten när det gäller trafikinformationen. Foto: SJ/Anna Ruth Fridholm

Sedan i våras genomför Trafikverket och järnvägsföretagen månadsvis en undersökning för att ta reda på mer om hur nöjda resenärerna är med trafikinformationen, inte minst vid förseningar. Resultatet ligger till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Tågresenärernas åsikter bidrar till att utveckla Trafikverkets och järnvägsföretagens tjänster där det främsta målet är att se till att resenärer har den information de behöver och dessutom känner att informationen är användbar. I vår branschgemensamma undersökning ingår resenärer från hela Sverige.

– Vi vet att resenärerna tycker om oss när trafiken går enligt plan och att de är nöjda med informationen. När det är trafikstörningar är resenärerna inte lika nöjda. Här vill de ha mer och snabbare information före resan, innan de anlänt järnvägsstationen, så att de har möjlighet att påverka sin egen situation, säger Ulrica Sörman, tjänsteledare för trafikinformationstjänster på järnväg.

– I uppföljningen får vi tydliga indikationer på var vi behöver sätta in förbättringsarbeten vilket säkrar att vi gör rätt saker. I enkäten finns också möjlighet att lämna kommentarer i fritext och där ges många bra synpunkter som vi arbetar vidare med, avslutar hon.