Ny rapport visar vädrets påverkan på tågtrafiken

Det finns ett samband mellan väder och tågens punktlighet visar ny rapport. Foto: Magnus Backman

I Sverige ser man punktlighet som en viktig parameter för tågtrafiken. Trafikverket, järnvägsföretagen, entreprenörerna och övriga aktörer jobbar alla för att öka punktligheten. Det finns många olika utmaningar för punktligheten och en av dessa är effekter av vädret. Vanligtvis jobbar man inom järnvägssektorn då med förseningar baserade på kraftigt dåligt väder exempelvis stormar, skyfall, kraftigt snöfall.

Trafikverket har därför initierat denna järnvägsstudie med Luleå tekniska universitet och Klimator eftersom man tillsammans jobbat med dessa frågor under flera decennier. Denna studie är en delmängd av projektet ”Tåg i tid” som bedrivits inom ramen för Trafikverkets FoI portfölj.

Rapporten från Tåg i Tid undersöker om det finns korrelation mellan väder och tågens förmåga att hålla tidtabellen. Genom en kvantitativ studie med 10 000- tals ankomsttider och aktuellt väder på platsen har man analyserat vädrets påverkan på tåget. Det visar sig att snabbtåg har mindre marginaler när det är nederbörd. Öresundstågen påverkas inte alls. SJ 3000 påverkas lite men bara lokalt i norrgående riktning mellan Halmstad och Kungsbacka. MTR-express påverkas mer än SJ 3000 men tydligt mindre än X2000.

Det finns en tydlig samvariation mellan nederbörd och trafikflödet för snabbtåg. Det är rimligt att anta att det därför finns både fler samband att hitta mellan tågtrafik och väder. Det är också rimligt att anta att man med mer data kan snäva av avgränsningarna för när sambandet finns, exempelvis skulle man vilja undersöka en avgränsning i nederbördsmängd, temperatur, daggpunkt, fordonsindivider, förare etc.