En miljon kubikmeter lera, jord och grus schaktas för Fyrspåret

Det stora schaktet för Fyrspåret klart. Foto: Trafikverket

En av Fyrspårets stora utmaningar, att schakta ur cirka en miljon kubikmeter lera, jord och grus för de nedsänkta spåren, börjar närma sig slutet. Det mesta har körts bort men en del har sparats för återställning av vägar och stationsområdena. I spårschaktet genom Hjärup har spårbygget startat. Lite senare i vinter kan spåren också börja byggas genom Åkarp och genom tågtunneln. För att skapa det nedsänkta spårområdet genom Åkarp och Hjärup har cirka 900 000 kubikmeter lera och jord grävts ut och körts till olika platser i närheten.

– En stor del, cirka 650 000 kubikmeter, har körts till hamnen i Malmö, till andra projekt i närheten och till projektets bygge av bullerskyddsvallar vid E6 genom Åkarp, säger Marie Minör, Fyrspårets projektledare för markarbeten.

x

Schaktet för de nya spåren genom Hjärup är cirka fyra meter djupt. I Åkarp är spårschaktet cirka sex meter djup. Foto: Trafikverket

En hel del massor har vi också kvar för användas senare när projektets arbetsområden ska återställas. Närmare 300 000 kubikmeter har sparats på olika platser inom arbetsområdet, bland annat vid Gränsvägen i Åkarp.

– Det är rena och bra massor som ska användas till de nya stationsområdena i Åkarp och Hjärup. Vi ska också återställa vägar som vi använt, till exempel Stationsvägen i Åkarp. Det kommer också att gå åt mycket massor för att återställa hela sträckan mellan Åkarp och Hjärup där de tillfälliga spåren ligger idag, säger Marie Minör.

x

Vid Gränsvägen ligger rena och bra massor och väntar på att få användas till återställning av stationer och vägar. Foto: Trafikverket

Alla massor som grävts upp har kontrollerats. Cirka 170 000 kubikmeter lera och jord har körts till deponi, det vill säga till förvaring. Det är förorenade massor men också en hel del massor som inte går att återanvända.

– Det kan till exempel vara blöta massor som inte fungerar som utfyllnad eller som inte är byggbara, säger Marie Minör.

Det stora återställningsarbetet kan starta efter september 2022, när trafiken flyttats från de tillfälliga spåren till de fyra nya spåren genom Åkarp och Hjärup. Då kan de tillfälliga spåren och stationerna i Åkarp och Hjärup rivas och de nya stationsområdena färdigställas. Under åren 2022 och 2023 kommer också de fyra nya spåren från Hjärup till Lund och den nya stationen i Klostergården att byggas klart.