Renfe genomför privatiseringar av smalspårig järnväg

Renfe privatiserar den smalspåriga fraktverksamheten i norra Spanien. Arkivbild

Renfe har slutfört en partiell privatisering av den smalspåriga fraktverksamheten i norra delen av landet. Renfe ärvde verksamheten från den tidigare ägaren FEVE. Renfe meddelar också att verksamheten byter namn till Constru-Rail.

Constru-Rail grundades 2003 som ett joint venture mellan Renfe, 49 procent, och ACS Group, 51procent. ACS Group äger även godstransportören Continental Rail. Enligt Renfes regiondirektör för Asturien, Mariano Santiso, är den partiella privatiseringen avsedd att förbättra godstjänsterna i norra Spanien samtidigt som Renfe fokuserar på lokala persontransporter.

Som ett resultat av affären kommer all personal från Renfe Mercancías att övergå till passagerarverksamheten. Detta förväntas hjälpa Renfe att hantera den personalbrist som har lett till att passagerartjänstens tillförlitlighet har minskat på det tidigare FEVE-nätet.

Godstrafiken nådde en topp under de första åren på 2000-talet och stod vid ett tillfälle för cirka 20 procent av all järnvägsfrakt i Spanien. Sedan dess har det skett en stadig nedgång när de historiska trafikflödena avtagit, särskilt när det gäller kol, sand och virke. Sedan 1996 har grundpelaren varit de långväga transporterna av stålscolis. Cirka 1,1 miljon ton gods transporterades 2018, en siffra som sjönk till 854,5 tusen ton 2019, delvis på grund av översvämningsskador som stängde linjen Oviedo - Santander i över två månader.