Värme drar ned punktligheten för järnvägen

Punktlighetsresultatet för järnvägen under juli var 92,6 procent. Foto: Trafikverket

Under juli ankom 69 919 av 75 508 framförda persontåg sin slutstation i rätt tid vilket gav ett punktlighetsresultat på 92,6 procent. Ett torrt och varmt väder i kombination med många incidenter med obehöriga i spår drog ner resultatet. Sett till enskilda dagar under juli så var punktligheten över 95 procent 6 dagar, mellan 90 och 95 procent 22 dagar och under 90 procent 3 dagar.

Årets juli var i många stycken en tidstypisk sommarmånad. Medan stora delar av Sverige firar semester fortsätter det omfattande arbetet med att rusta upp, modernisera och bygga ut järnvägen. Dessvärre har det inte bara varit banarbetare som befunnit sig ute på spåren, under juli fortsatte den negativa utvecklingen med allt fler incidenter på grund av obehöriga i spårområdet vilket medfört att ett stort antal tåg har fått köra långsammare eller stoppas helt.

Utöver problemen med obehöriga i spårområdet har den varma och torra sommaren med bränder, åskoväder och solkurvor också skapat utmaningar för både spår och fordon. Malmbanan drabbades hårdast av åskan, medan den största branden inträffade norr om Stockholm. På sträckor där risken för solkurvor är störst, exempelvis på Stångådalsbanan och Bergslagspendeln, sänktes den högsta tillåtna hastigheten i förebyggande syfte.

Högst punktlighet för en enskild dag under månaden hade fredag 30 juli då 2 555 av 2 658 framförda persontåg ankom slutstationen i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna tisdag blev 96,1 procent.

Lägst punktlighet för en enskild dag hade torsdag 8 juli då 2 301 av 2 636 framförda persontåg ankom slutstationen i rätt tid. Att punktligheten inte blev bättre än 87,3 procent beror främst på ett fel med plattformsdörrarna på Stockholm City och ett el-fel mellan Helsingborg och Landskrona. I bägge fallen var det framförallt kortdistanståg som påverkades.