Fyrspårets klimatpåverkan minskar med årvunnet material

Hållbarhetsmålen i Fyrspårsprojektet har hittills överträffats. Foto: Trafikverket

Med en utbyggd järnväg kan fler resa hållbart och mer gods kan transporteras miljövänligt. Men ett byggprojekt innebär också stor miljöpåverkan. Främst är det byggmaterial och drivmedel som innebär stor klimatpåverkan. Hållbarhetsmålen i Fyrspårsprojektet har hittills överträffats. Det visar den senaste hållbarhetsrapporten från bygget av fyra spår. Återvunnet armeringsstål och ett nytt betongrecept har bidragit till att minska projektets klimatpåverkan.

– För att minimera vår klimatpåverkan har vi fokuserat på betong, stål och diesel i vårt hållbarhetsarbete. Vi har utmanat våra leverantörer att förse projektet med de miljömässigt bästa materialen som finns tillgängliga i dagsläget, utan att tumma på kvaliteten, säger Petter Olson, hållbarhetskoordinator för Fyrspåret.

x

Med återvunnet stål till armeringen minskas CO2- utsläppen. Foto: Trafikverket

Den betongleverantör projektet valt har ett betongrecept med inblandad flygaska, som är en restprodukt från förbränningsanläggningar. Det har förra året bidragit till en total utsläppsminskning som motsvarar 1 711 ton koldioxidekvivalenter. Med vanlig anläggningsbetong i alla konstruktioner hade utsläppen uppgått till cirka 8600 ton koldioxidekvivalenter år 2020. Med valet av flygaska och lägre betongklasser, när förhållandena tillåter, har vi sänkt utsläppen till 6 900 ton koldioxidekvivalenter - en minskning på cirka 20 procent.

Stålets klimatpåverkan kan också vara stor, i synnerhet om nyproducerat stål används. Med vanligt stål till armeringen hade utsläppen legat på 3 200 ton koldioxidekvivalenter under förra året. Genom att i stället köpa in återvunnet stål till armeringen har vi minskat utsläppen ända ner till 1 200 ton, en minskning med över 60 procent.