MTR Nordic intensifierar klimatarbetet

MTR Nordic har förbundit sig att reducera sina koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalet. Foto: MTR Nordic

Nu har den nordiska MTR-koncernen satt mål om att minska sina utsläpp fram till 2025 och även beslutat att kompensera för samtliga utsläpp från 2022. MTR Nordic blir därmed den första aktören i Sverige inom passagerartransport som förbundit sig att reducera sina koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalet.

Under 2020 minskade MTR Nordic sitt koldioxidavtryck med hela 61,5 procent från 2018 och uppnådde därmed bolagets målsättning på området. För att öka ambitionen ytterligare anslöt sig MTR Nordic år 2020 till kampanjen Business Ambition for 1.5°C som leds av Science Based Targets initiative, SBTi.

Nu har koncernen satt mål om att minska sina koldioxidutsläpp med ytterligare 40 procent fram till 2025 räknat från basår 2019 samt kartlagt och satt mål för koncernens scope 3-utsläpp. Koncernen har även beslutat om att kompensera för samtliga utsläpp från och med 2022. MTR Nordic blir därmed den första svenska aktör inom passagerartransport som förbundit sig att reducera sina koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalet.

– Även om spårtrafiken är ett av de mest klimatsmarta sätten att resa på kan vi inte luta oss tillbaka och vara nöjda. Klimatkrisen är ett faktum och vi har ett gemensamt ansvar att vända den negativa utvecklingen. Med samlad kraft ska vi intensifiera vårt arbete med att minska vår klimatpåverkan, säger Peder Osterkamp, tf. Sustainability & Operational Excellence Director på MTR Nordic.