SJ och MTR intresserade av att utmana VR när regleringen avskaffas

På både MTR Nordic och SJ tror man utgående från Sveriges erfarenheter att det finns många som är intresserade av att slå in sig på marknaden i Finland. Foto: VR

Persontågtrafiken i Finland som ska öppnas upp för konkurrens väcker intresse hos de stora järnvägsoperatörerna i Sverige, där persontågtrafiken avreglerades helt 2010.

MTR Nordic, som har hand om lokaltågtrafiken och tunnelbanan i Stockholm säger sig vara intresserat av att utmana finländska statsföretaget VR i anbudsförfarandet. Bolaget hör till den stora Hongkong-baserade koncernen MTR.

MTR Nordics vd Peter Viinapuu säger till nyhetsbyrån FNB att koncernens långa erfarenhet från olika delar av världen gör den till en god partner för tågtrafikoperatörer.

– Tack vare vår erfarenhet kan vi ge vår insats till att operera systemet och med tiden utveckla det till att bli effektivare och högklassigare, säger Viinapuu.

Till MTR:s meriter hör enligt Viinapuu att tunnelbanans punktlighet och kundnöjdhet i Stockholm har förbättrats tydligt under den tid som MTR haft hand om den.

Den konkurrensutsatta lokaltågtrafiken ska börja i huvudstadsregionen 2021 i Helsingforsregionens trafiks regi. Resten av persontransporterna konkurrensutsätts med start i regiontågtrafiken i södra Finland. Det här bereds av Kommunikationsministeriet.

För några år sedan brädade MTR SJ (Tidigare Statens Järnvägar) i anbudsförfarandet om lokaltågtrafiken i Stockholm. Nästa gång kan det hända att bolagen mäter sina krafter i Finland, för även SJ överväger att gå med i anbudsförfarandena här.