Rekordsnabb växelinstallation på Södra stambanan

Intensiv arbetsvecka på Södra Stambanan när Vossloh installerar 16 växlar. Foto: Vossloh

Södra stambanan mellan Malmö och Stockholm är en av Sveriges viktigaste och hårdast trafikerade järnvägslinjer. Vossloh är en av flera aktörer som i tätt samarbete arbetar för att säkerställa driften. Från Vossloh beställde Trafikverket 16 växlar av modell EV-60E-580-1:15. Delar av sträckan mellan Hässleholm och Alvesta stängdes av under en vecka och växlarna levererades till Osby, Tunneby, Mosselund och Diö Norra i två etapper.

– Det var väldigt mycket andra pågående arbeten ute på spåren, långa sträckor mellan driftplatserna och två olika beställare. I Osby, Tunneby och Diö var Trafikverket direktkund. I Mosselund var Vossloh underleverantör till en annan entreprenad, säger Fredrik Johansson, projektledare för prefabrikation och logistik.

x

Vossloh levererar 16 växlar under loppet av en vecka. Foto: Vossloh

Samtliga växlar prefabricerades och monterades i fabriken i Örebro. Planering och samarbete inför installationen sparade värdefull tid på plats. Tillsammans med entreprenören bestämdes en ordning för var de skulle börja och vilka växlar som skulle läggas först för att inte bli instängda.

– Vi förberedde minutiöst när och på vilka spår vi skulle köra för att komma fram med både Kirowkranen och med det egna tåget, säger Fredrik Johansson.

Tack vare den grundliga planeringen I Örebro levererades växlarna till rätt spår i rätt ordning, säkert och effektivt. Den spårgående kranen gjorde det sedan möjligt att placera växlarna med millimeterprecision.

Arbetet påbörjades i Osby mitt på den avstängda sträckan mellan Hässleholm och Älmhult. Det 17 vagnar långa tåget lastade med växelsektioner ställdes upp på en bangård på ett industriområde i Osby där man växlade ut rätt vagnar till rätt läggplats.

Med start en måndag eftermiddag lade Vossloh fyra växlar på platsen. Samtidigt transporterades två växlar på lastbil till Mosselund där en entreprenör tog emot med mobilkran.

– Efter att vi lagt växlar i Osby åkte vi norrut till Tunneby och fortsatte läggningen av fyra växlar. Direkt efter Tunneby gick vi tillbaka ner till Osby, hämtade växeltåget och åkte ner mot Mosselund där vi väntade på att få lägga två växlar till.

Så fort installationen i Mosselund var klar fortsatte teamet norrut och ställde upp tåget i Hästveda på onsdagen innan avfärden hem till Örebro för omlastning med fyra växlar till Diö Norra.

Under fredagen gick tåget tillbaka söderut. Kirowkranen etablerades i Eneryda och sedan färdades kranen och tåget på två spår till Diö Norra där de fyra sista växlarna installerades. När allt var klart vände tåget åter hem till Örebro på lördag morgon.