Utbyggnad av nya stambanor är fullt genomförbar menar Tågföretagen

Livscykelkostnaden reduceras kraftigt med brobanor. Foto: Skanska

Det råder kapacitetsbrist i stora delar av Sveriges järnvägsnät under stora delar av dygnet. Det framgår av Trafikverkets rapport Geografiska brister på systemnivå från tidigare i år.

En snabb utbyggnad av nya stambanor är fullt genomförbar. Snabba tåg på brobanor är visserligen något som inte har byggts i Sverige hittills, men konceptet har äntligen börjat få fäste. Med modern etablerad teknik – innebärande anpassning av brobanor till svenska förhållanden – kan byggtiden reduceras till en bråkdel av vad som hittills varit normen.

Skanska har nyligen pekat på att nya stambanor kan byggas mellan våra tre storstäder på nio år. Och Trafikverket arbetar just nu med realistiska scenarier för snabbare utbyggnad av nya stambanor på landbroar, vilket vi lyfte i förra veckans nyhetsbrev.

Totalkostnaden och livscykelkostnaden blir väsentligt lägre, både markintrång och miljöpåverkan minskar kraftigt och byggtiden blir under 10 år. Det vore då även lämpligt att ta med alla dessa kostnadsbesparingar i uppdaterade förbättrade samhällskalkyler som också tar rimlig hänsyn till överflyttningseffekter motsvarande de kompletterande analyser, av exempelvis konsultfirman Jacobs, som nyligen publicerades av Trafikverket.

Och betongbetinget påverkar kostnaden endast marginellt. Trafikverkets bedömning är att kostnaden ökar med fem procent som en följd av att arbetskraft fortfarande står för den helt dominerande delen. Perspektiven ”tid – funktion – kostnad” måste helt enkelt äntligen bli styrande och pricken över i är att livscykelkostnaden reduceras kraftigt med brobanor.