Investerar 650 miljoner dollar i FlixMobility

FlixMobility expanderar i Sverige. Foto: FlixTrain

Trots den värsta kris som drabbat resebranschen har moderbolaget FlixMobility, som FlixTrain och FlixBus är en del av, fått in amerikanska Canyon Partner som ytterligare en investerare. Finansieringsrundan som är baserad på en blandning av eget kapital och lån uppgår till mer än 650 miljoner dollar.

I och med Canyon Partners får FlixMobility ytterligare en partner och sätter därmed kurs mot framtida expansioner på befintliga och nya marknader. I och med den nya finansieringen värderas bolaget till mer än tre miljader dollar, en betydligt högre värdering än vad bolaget värderades till under 2019 års finansieringsrunda. Värderingen påvisar en unik affärsmodell och stärker bolagets redan befintliga investeringsstöd från företagets grundare och investerare.

– Med de senaste kapitaltillskottet ser vi positivt på framtiden och stärker vår vision att tillhandahålla hållbar mobilitet med FlixBus och FlixTrain till människor världen över, säger Jochen Engert, grundare och vd för FlixMobility. Med den nu stängda finansieringsrundan är vi väl förberedda för våra framtida internationella tillväxt- och expansionsplaner med FlixTrain och FlixBus.

Investeringen markerar en vändpunkt för företaget även om man fortsätter att balansera den pågående situationen, där man sakta öppnar upp nätverket allt eftersom gränser öppnas och resenärer återvänder. Företaget har framgångsrikt navigerat sig igenom pandemin genom snabba justeringar i nätverket och investeringar i teknik och automatisering. Nu fokuserar bolaget på tillväxt och expansion på nya och befintliga marknader för både buss och tågtrafik.

I våras lanserade man bland annat FlixTrain i Sverige som blev bolagets första tågexpansion utanför Tyskland. Planer finns att expandera ytterligare på hemmaplan och globalt. Här måste man dock förlita sig till att EU fortsätter att öppna upp för en rättvis marknad där privata aktörer kan komma in och erbjuda resenärer fler hållbara kollektiva färdmedel. Planer finns även på att expandera och bli marknadsledande i USA och Storbritannien.