KTH-forskarnas rapport om att höghastighetsbanor bygger på ett överspelat perspektiv

Framtidens järnväg kan yteffektivt byggas på pelare. Foto Skanska

KTH-forskarnas rapport om att höghastighetsbanor i Sverige inte ger någon klimateffekt bygger på ett överspelat perspektiv, skriver Ulf Flodin, Svenska Järnvägsfrämjandet, i en debattartikel i NyTeknik.

Två KTH forskare, av Jonas Åkerman och Mattias Höjer, har i en rapport, ”Höghastighetsbanor ur ett klimatperspektiv” presenterad den 14 maj beräknat klimateffekterna av nya stambanor i Sverige. De finner sammanfattningsvis att det är tveksamt om banorna gör någon klimatnytta.

KTH-forskarnas rapport belyser enbart nya järnvägars klimateffekter. Andra fördelar med nya snabba järnvägar såsom trafiksäkerhet, folkhälsa och yteffektivitet har KTH gruppen avsiktligt förklarat sig inte beakta, då deras rapport enbart syftar till att belysa klimateffekter.

KTH-forskarnas rapport är akademiskt korrekt givet de parametervärden man utgår ifrån. Men ändå kan man inte grunda beslut om att bygga eller inte bygga nya höghastighetsbanor på deras artikel eftersom den baserar sig på Trafikverkets visionslösa grund.

Förhoppningsvis inser våra rikspolitiker att stora beslut inte kan baseras på olika överspelade scenarios utan på vad som faktiskt är möjligt.