Götalandsregionen negligerar Boråsbanan

Foto: Skistar

Västra Götalands regionstyrelse har beslutat att komplettera Målbild tåg 2035 med att förorda ett antal fler stationer efter de olika järnvägarna, men för banan mellan Göteborg och Borås har man beslutat att avvakta beslut om sträckning för ny järnväg innan man beslutar om komplettering med nya tågstopp. Antingen det betyder att man väntar på att få en ny höghastighetsbana eller övergett den och planerar för en ny sträckning av en konventionell bana innebär det ett svek mot samhällena efter gamla Boråsbanan. Det menar Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet.

Om det innebär att man tänker fortsätta att köra buss i dagens omfattning strider det mot klimatmålen och att ge dessa samhällen en rimlig kollektivtrafik. Med bussar som skall vika av in till stationerna de är uppbyggda kring blir servicen dålig med onödigt långa restider och glesa turer.

Trots att Boråsbanan är en mil längre än motorvägen är restiderna med direkttåg något kortare än jämfört med en direktbuss. Med tidtabellsåtgärder kunde tåget gå tio minuter snabbare. Med dagens stopp tar ett tåg tio minuter längre tid än med en buss som inte stannar någonstans. Med små åtgärder på banan kan tåget snabbas upp än mer. Bussen kan inte köra fortare.

Det är möjligt att idag köra ett persontåg var halvtimme. Med ett par återupprättade mötesplatser kan man köra kvartstrafik. Det skulle ge ett ökat resande som skulle göra järnvägen lönsammare, och stora kostnader för busstrafiken kunna sparas in.