Trafikverket bygger ut och förlänger Röstbo bangård

Avsikten med utbyggnaden är att få bort tung godstrafik på Ostkustbanan. Foto: Trafikverket

Vårens arbeten går mot sitt slut för utbyggnaden och förlängningen av Röstbo bangård, Norra Stambanan. Snart sker det sista tågstoppet på sträckan och därefter är den nya utbyggda anläggningen färdig och i drift. Trafiken går med nedsatt hastighet tre veckor framåt när mindre återställningsarbeten pågår.

Trafikverket har förlängt befintlig bangård vid Röstbo för att långa tåg, upp till 750 meter, ska kunna mötas och klara samtidig infart. Det innebär att ett mötande tåg kan köra in på bangården samtidigt som ett annat tåg lämnar den. Bangården har även byggts ut till tre spår med 25 tons axellast, så att fler och tyngre tåg kan mötas samtidigt och att det går snabbare.

Avsikten är att få bort tung godstrafik på Ostkustbanan, sträckan Söderhamn-Gävle, till förmån för tät och snabbgående persontrafik med slutstation söder om Gävle. I fortsättningen kan godstrafiken ledas till Norra Stambanan via Söderhamn-Kilafors-Ockelbo, vidare söderut.