Vinnare av Swedtrains pris för bästa examensarbete 2020 utsedd

Swedtrain mottog i år flera intressanta bidrag till den årliga tävlingen som syftar till att stödja utbildnings- och forskningsverksamhet inom järnvägsteknik vid svenska högskolor. Foto: Swedtrain

Swedtrain är glada över att presentera vinnaren av årets examenspristävling, Mikael Glamheden med bidraget ”Stabilization of Constant Power Loads Using Model Predictive Control”. Swedtrain mottog i år flera intressanta bidrag till den årliga tävlingen som syftar till att stödja utbildnings- och forskningsverksamhet inom järnvägsteknik vid svenska högskolor. I år tilldelar juryn priset till Mikael Glamheden som skrivit om stabilisering av mellanledet mellan banmatningen på utsidan av tåget och omriktaren inne i tåget.

Juryns motiviering till priset lyder: ”Drivsystemet är en mycket viktig del i ett järnvägsfordon som i stor utsträckning bestämmer prestandan för hela tåget. I examensarbetet ”Stabilisation of Constant Power Loads Using Model Predictive Control” har Mikael Glamheden föreslagit en förbättrade kontroll av effektomriktaren för att stabilisera drivmomentet i motorn. Arbetet är ett exempel på ett mycket framgångsrikt samarbete mellan högskola och företag. Det innehåller både teoretiska och experimentella delar. Studenten har behövt sätta sig in i avancerad teori inom reglertekniken för att bemästra frågeställningen. Examensarbetet är väl strukturerat, mycket välskrivet och innehåller väl motiverade analyser och slutsatser. Sammantaget gör detta Mikael Glamheden till en värdig mottagare av Swedtrains pris för bästa examensarbete 2020.”

x

Vinnaren av årets examenspristävling Mikael Glamheden. Foto: Swedtrain

Sedan februari arbetar Mikael för Alstom som Control Specialist i Västerås där han också gjorde sin praktik under studierna på KTH där han läste Elektroteknik.

– Det var lite av en slump att jag hamnade i tågbranschen. Jag hade tänkt att jag ville jobba inom fordonsindustrin men jag visste inte så mycket om tåg innan jag började leta exjobb. Men sen förstod jag hur otroligt komplext system ett tåg är och hur många olika delar det är som ska funka tillsammans. Tåg involverar så många aspekter av elektroteknik som jag har pluggat – kretsar, transistorer, elektriska motorer, sammanvävning av elektiska o mekaniska system, och så vidare, och det är det som gör det så roligt, berättar Mikael för Alstom som intervjuat vinnaren.