Praktikprogram ska locka fler unga till järnvägsbranschen

Tågbranschen ställer om, inte in. Foto: Swedtrain

För andra sommaren i rad genomförs satsningen på ett branschgemensamt praktikprogram med syfte att locka fler unga till järnvägsbranschen för att råda bot på kompetensbristen. Swedtrain arrangerar tillsammans med WSP, Atkins, Sweco, Alstom och MTR ett gemensamt praktikprogram som i rådande läge ställs om till digitalt, med några fysiska besök, och dubbleras i storlek.

– Vi kan se att det varit ett stort tryck på att få vara med i år när många unga står utan vanliga sommarjobb. Därför valde vi i branschen att ställa upp och dubblera antalet platser jämfört med förra året.” Säger Björn Asplund, ordförande Swedtrain

De sex studenter som valdes ut till årets praktikprogram kommer från Kungliga Tekniska Högskolan och Uppsala Universitet. Temat för programmet och det gemensamma arbetet kommer vara Covid-19 och dess påverkan på Järnvägsbranschen. Det totala resandet har minskat med 90 procent världen över vilket även drabbar den svenska järnvägen. Studenterna får nu i uppgift att komma med kreativa lösningar, vilka efter sommaren även kommer att presenteras för alla Swedtrains medlemmar.

– Temat med hur Covid-19 påverkar tågbranschen känns mycket intressant. För mig är smittspridning ett nytt perspektiv på tekniska system. Jag ser fram emot att tillsammans med resten av praktikanterna generera nya idéer och lösningar.” säger Joar Forsberg, praktikant i Swedtrains praktikprogram.