Renfe satsar på vätgaståg

Alstom ligger långt framme när det gäller vätgasdrift. Foto: Alstom

Den spanska operatören Renfe har meddelat att man kommer att göra en upphandliing för att köpa in vätgaståg för att öka energieffektiviteten och användningen av ren energi att användas på icke-elektrifierade linjer.

De framtida kontrakten är värda cirka 1,3 miljarder euro och representerar 22 procent av operatörens planer för förnyelse av järnvägsflottan, som inleddes 2019. Renfe har redan lagt en order på 248 tåg till en kostnad av cirka 2,7 miljarder euro.

De tidigare anbuden från Renfe utesluter inte möjligheten att köpa dieseltåg. Renfe säger dock att upphandling av dieseltåg skulle strida mot företagtes sociala och miljömässiga ansvar. Man tillägger att tågens livslängd kan komma att begränsas på grund av internationella begränsningar av användningen av fossila bränslen.

Renfe anser också att de reviderade upphandlingsplanerna skulle kunna dra nytta av nationella och europeiska finansieringsmöjligheter. Renfe hänvisade till vätetågens potential att uppfylla sina hållbarhetsåtaganden och test av tekniken kan börja i Spanien inom sex månader.