Ny samverkansmodell för exportföretag inom järnvägsindustrin

Ska främja exporten för små och medelstora företag inom järnvägsindustrin. Arkivbild

Medlemsorganisationerna Swedish Rail Industry Group, Swerig, och Järnvägsklustret i Västerås ska utveckla en samverkansmodell för att främja exporten för små och medelstora företag inom järnvägsindustrin. Projektet delfinansieras av Tillväxtverket.

Idag begränsas exporttillväxten för svenska företag inom järnvägsindustrin bland annat av svårigheten att hitta projektpartners. I en bransch där exporten ofta är knuten till omfattande infrastrukturprojekt krävs betydande resurser och kompetens, något som kan vara svårt att uppbringa för små och medelstora företag.

– Mindre aktörer ställs allt som oftast inför ett behov hos de potentiella kunderna man inte kan möta på egen hand. Samtidigt är vår bransch mer splittrad än i andra länder, i och med Sveriges unika avreglering inom järnvägen. Detta skapar ett enormt behov men även stora möjligheter för samarbete, säger Anders Lindén, styrelseordförande i Swerig och vd för Prover Technology.

Företagsfrämjande organisationer som Swerig och Järnvägsklustret i Västerås upplever att både företag och främjande aktörer ofta saknar möjligheter att konkretisera samverkan i innehåll och form.

– Till exempel ser vi allt fler internationella infrastrukturprojekt med svensk finansiering genom EKN/SEK, som kräver att en del av projektinnehållet kommer från svenska underleverantörer. Men företagsfrämjare som Business Sweden har idag små möjligheter att nå ut till relevant svensk järnvägskompetens, säger Swerigs verksamhetsledare Anne Geitmann.

Projektet ska ta fram en konkret samverkansmodell med hjälp av Mattias Axelsson, forskare vid Handelshögskolan Stockholm inom innovations- och affärsutveckling med fokus på dold potential för nya affärer genom samverkan. Under ett antal workshops kommer deltagarna att identifiera drivkrafterna för samverkan, formulera konkreta affärskoncept och testa dessa i aktuella business case.

– Det vore fantastiskt om vi lyckas att skapa en samverkansmodell som aktörer inom hela järnvägsbranschen har nytta av. Kan vi minska barriärerna för små och medelstora företag att delta i större exportaffärer bidrar detta till ökad export av svensk järnvägsindustri, avslutar Anders Lindén.