Snälltåget avstår från att lägga bud på linjen Stockholm-Bryssel

Snälltåget ser möjlig illojal konkurrens på linjen Stockholm - Hamburg. Foto: Snälltåget

Snälltåget har beslutat att inte lägga bud på kontraktet för regeringens föreslagna nattågstrafik mellan Stockholm och Bryssel. Trafikverket tar för närvarande in anbud på uppdrag av regeringen. Anbudsinfordran är utskickad och Trafikverket utvärderar innan man tilldelar ett kontrakt under hösten. Detta ger den föredragna operatören ett år att förbereda sig för en start av trafiken. 

Snälltåget har uttryckt oro över möjlig illojal konkurrens på linjen Stockholm - Hamburg, där Snälltåget kommer att köra egna tåg som förbinder den svenska huvudstaden med Berlin. Den säsongsbundna trafiken skulle ha påbörjats men har dragits tillbaka mot bakgrund av koronapandemin.

Sitt beslut att inte lägga bud på kontraktet beror på att man ser en betydande risk för att en annan operatör skulle kunna driva tjänster med statligt stöd från Sverige och Danmark i konkurrens med sina egna nattåg.

Snälltåget menar att det måste vara rättvis konkurrens på spåren och att det vore bättre att uppmuntra förutsättningarna för att driva gränsöverskridande nattågstjänster genom ett harmoniserat regelverk mellan länder. Spåravgifterna i Sverige hade ökat med 140 procent mellan 2014 och 2022 och att de ökade kostnaderna i slutändan måste betalas av kunden, vilket minskar järnvägens konkurrenskraft gentemot transportslag.