Hector Rail ISO-certifieras

Hector Rail har tre ISO-certifieringar för kvalitetsledning, miljöledning och informationssäkerhet. Foto: Hector Rail

Hector Rail har i april mottagit tre ISO-certifieringar.

– Det är en väldigt viktig kvalitetsstämpel för både kunder och medarbetare, menar Kristina Norrman, kvalitetsutvecklare på Hector Rail.

Som ett led i Hector Rails ständiga förbättringsarbete har organisationen nu valt att bli ISO-certifierad. Certifieringen gäller för kategorierna kvalitetsledning, miljöledning och informationssäkerhet, där organisationen har visat på uppfyllda krav för internationell standard. Hector Rail har därmed fått en internationell kvalitetsstämpel som stärker organisationens framstående marknadsposition.

Det menar Kristina Norrman, kvalitetsutvecklare på Hector Rail och projektledare för certifieringsarbetet.

– Certifieringen innebär en viktig trygghets- och kvalitetsstämpel både internt och externt. Internt kan vi använda det som ett verktyg för att arbeta smartare och mer effektivt, och externt blir det en trygghet för våra kunder och tillsynsmyndigheter. Det ger dem ett tydligt kvitto på att Hector Rail jobbar strukturerat med kvalitets- och miljöarbete och har ordning på informationssäkerhet, säger Kristina Norrman.

Standarden för kvalitetsledning säkerställer en effektiv verksamhetsstyrning, där arbetsprocesser effektiviseras och utvecklingsarbete sker löpande. Miljöledningsstandarden säkerställer ett strukturerat och konkret miljöarbete för minskad miljöpåverkan i enlighet med aktuell miljölagstiftning, något som är mycket viktigt för Hector Rail.

– Vi vill naturligtvis bidra till en minskad miljöpåverkan på de sätt vi kan – i vårt fall med energieffektiva järnvägstransporter och användande av grön el. På samma sätt är vi mycket måna om att skydda våra kunders och medarbetares uppgifter, vilket certifieringen för informationssäkerhet bekräftar att vi gör. Samtliga tre certifieringar stämmer även väl överens med våra ledord – säkerhet, effektivitet, engagemang och flexibilitet, säger Kristina Norrman.

Att certifikaten kunde ros i hamn är enligt Kristina Norrman de kompetenta medarbetarnas förtjänst.

– Det här arbetet hade aldrig kunnat fullbordats om det inte var för den enorma kompetens som ligger till grund för Hector Rails organisation. Det finns redan ett väldigt bra risk- och säkerhetstänk på plats sedan innan, vilket har varit helt avgörande för hur bra arbetet har kunnat flyta på. Jag är otroligt imponerad av mina kollegor, avslutar Kristina Norrman.