Underhållsskulden i järnvägssystemet på 43 miljarder obetald

Ris och ros från Tågföretagen för regeringens infrastrukturproposition. Foto: Tågföretagen

Tågföretagen ser efter en första läsning av regeringens infrastrukturproposition att underhåll av landets slitna infrastruktur har intagit en central plats i regeringens ambitioner. Men någon av avbetalning av underhållsskulden i järnvägssystemet på 43 miljarder är det inte tal om, snarast kommer skulden att öka under den 12-åriga planperioden 2022–2033.

Omfattningen av planen ska ökas väsentligt, till nära 800 miljarder kronor. Nya stambanor ska byggas men de mer kraftfulla satsningarna såsom formerna för snabb utbyggnad av nya stambanor, i enlighet med Januariavtalet, har dock fått anstå till kommande politisk dialog och uppdrag till Trafikverket.

Tågföretagen återkommer inom kort med mer detaljerade reflektioner på regeringens förslag. Infrastrukturpropositionen kommer att behandlas i riksdagen under våren och arbetet avrundas med debatt och beslut i kammaren i midsommarveckan. Därefter lämnar regeringen planeringsdirektiv till Trafikverket för framtagande av ny nationell infrastrukturplan 2022–2033.