Persontågstrafikens punktlighet återhämtad under mars

Persontågens punktligheten i mars blev 93,2 procent. Foto: Trafikverket

Efter en svag inledning på 2021 återhämtade sig persontågstrafikens punktlighet under mars. När månaden summerats visar det sig att 76 372 av 81 915 framförda persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. Punktligheten blev 93,2 procent.

Persontågens punktlighet växlade efter en svagare inledning på året åter in på ett uppspår under mars. Dock finns en hel del kvardröjande vintereffekter som drog ner utfallet. Det handlar framförallt om urspårningen den 11 februari vid Häggvik norr om Stockholm, som orsakade stora och långvariga skador på infrastrukturen, men även om ett flertal hastighetsnedsättningar på grund av spårfel.

– Hastighetsnedsättningar är ett övergående problem, till stor del en kvardröjande effekt efter den rejäla vinter vi har haft. När nu våren gör sitt intåg uppstår även en del tjälskador, och innan spåren är fullt åtgärdade behöver vi under en period sänka hastigheten. Varje sådan justering får snabbt återverkan på punktligheten i en trots pandemin tajt tidtabell säger Roberto Maiorana, chef verksamhetsområde Trafik.

x

Diagrammet visar punktligheten för framförda persontåg de senaste 13 månaderna. Antal framförda tåg har varierat från 68 500 till som mest 86 400. Preliminär siffra för mars 2021 är 82 000 framförda persontåg. Graf: Trafikverket

Under månaden har det förutom vinterrelaterade spår- och hjulproblem även rapporterats om ett ovanligt stort antal händelser med obehöriga i spår. Förutom att orsaka förseningar är det också ett allvarligt arbetsmiljöproblem för lokförarna.

– Vi, precis som alla andra, önskar så klart att det gick snabbare att efter en besvärlig period komma upp i den nivå av leverans vi haft de senaste två åren. Att vi av säkerhetsskäl behöver stoppa trafik på grund av att människor genar över spåren hjälper så klart inte. Och i ett läge där rälsskadorna ökade med över 500 procent jämfört med februari 2020, och där en enskild urspårning som den i Häggvik påverkat över 1500 avgångar under mars, är det ingen överdrift att säga att vintern fortfarande spelar en högst påtaglig roll i vår och branschens vardag och strävan efter att leverera lika bra eller bättre som det nya normala avslutar Roberto Maiorana.