NRC Group uppgraderar Nittedalstationen i Norge

NRC Group ska uppgradera Nittedalstationen. Foto: Øyvind Holmstad

NRC Group har tilldelats kontraktet av Bane NOR för uppgraderingen av Nittedal-stationen. Kontraktet är ett nyckelfärdigt kontrakt och har ett värde på 220 miljoner norska kronor. Uppdraget omfattar både design och utförande av allt arbete. Arbetet startar i december 2020 och är planerat att vara klart i augusti 2022.

– När vi utvecklar Nittedal-stationen kommer vår tvärvetenskapliga expertis samt erfarenhet av liknande projekt att gynna oss och kunden, säger Arild Moe, VD för NRC Group Norge. Vi tackar för det förtroende Bane NOR ger oss genom att tilldela oss ytterligare ett viktigt kontrakt, fortsätter Moe.

– Vi är mycket nöjda med att ha tagit in en erfaren järnvägsentreprenör som nu också kommer att ansvara för utformningen i form av ett nyckelfärdigt kontrakt. NRC Group har skisserat en bra plan för samarbete med sina partners och även med oss ​​i Bane NOR. Vi ser fram emot att delta i ett bra samarbete och kliar för att komma igång med denna modernisering av Nittedalstationen, säger Bane NORs projektledare för Nittedal-stationen, Tom-Erik Rørheim

Projektet omfattar ett korsningsspår som kommer att utvidgas från den nuvarande effektiva korsningslängden på 360 meter till en ny längd på 640 meter. Luftledningssystemet kommer att uppgraderas med nya master och ledningar och lågspännings- och telekommunikationssystem som också kommer att repareras i enlighet med det nya systemet.

Dagens övergångsbro måste rivas och ersättas med en ny. Terrängen söder om stationen kommer att planeras och fyllas i och parkeringsplatser kommer att etableras - både på norra och södra sidan av stationen. En stor del av den nuvarande underkonstruktionen kommer att behållas. Ett nytt spår och nya växlar kommer att läggas. Vidare kommer en stödmur att byggas mot Sørlivegen och ny dränering kommer att etableras i enlighet med nya planer.