Premiär för Norrtåg på Haparandabanan

Norrtågstrafiken knyter ihop hela norra regionen från Sundsvall till Kalix och Haparanda. Foto: Vy

För snart trettio år sedan försvann den regionala persontågtrafiken mellan Boden och Haparanda. Men under skärtorsdagen gör Norrtåg entré på Haparandabanan.

– Nu knyter vi ihop hela norra regionen – från Sundsvall till Kalix och Haparanda, säger Christer Berglund, Vy Tågs affärschef för Norrtågstrafiken.

Till att börja med handlar det om två dubbelturer per dag mellan Luleå och Haparanda via Boden, och en dubbeltur mellan Umeå och Haparanda via Boden. Lördagar och söndagar har andra avgångstider. Region Norrbotten vill gärna se att de tre dubbelturerna utökas till fem dubbelturer inom ett par år.

Enda uppehållet mellan Haparanda och Boden blir i Kalix, där en helt ny station byggts. I Haparanda har det vackra, gamla stationshuset rustats.

– Det känns bra att skapa fler möjligheter till hållbart resande genom att koppla samman städer och orter i Norrtågland. Det blir också enklare för de som bor i Haparanda och Kalix att ta sig till Stockholm, eftersom tidtabellen är anpassad till fortsatt resa med Nattåget Norrland, säger Christer Berglund, Vy Tågs affärschef för Norrtåg.

Engagemanget från kommunerna och besöksnäringen i Kalix och Haparanda är stort. Haparandabanan skapar förutsättningar för såväl skol- eller arbetspendlare som för affärsresenärer. Och inte minst för tågresande fritidsresenärer och turister som nu får enklare tillgång till Tornedalen.

Göran Wigren, Haparanda kommuns chef för samhällsbyggnadsförvaltningen, är en av många som ser tågtrafiken som ett första led att binda Finland och Sverige närmare:

– Nu kan man tåga från Haparanda hela vägen till Ystad igen. Nästa självklara steg är att Finland och Sverige återupprättar tågförbindelsen mellan länderna, och låter de båda nationernas tåg åter mötas på Haparanda järnvägsstation. De svenska och finska spåren ligger intill varandra, och ett framtida tågbyte är en smidig promenad genom stationshuset.

Trafikverket är på väg att byta ut signalsystemet längs Sveriges järnvägar. Först ut var Botniabanan, som Norrtåg trafikerar sedan tio år tillbaka. Det nya signalsystemet finns även på Haparandabanan, men där kvarstår en del inkörningsproblem för Trafikverket. Det kan medföra vissa förseningar, i värsta fall ersättningstrafik, under den närmsta tiden. Trafikverket och leverantörerna av systemet arbetar intensivt med att säkerställa att trafiken kan gå som planerat.

– Förhoppningsvis är de snart klara. Trafiken fungerar väldigt bra på Botniabanan och vi är övertygade om att det kommer att fungera minst lika bra på Haparandabanan. Vi vet att många vill åka med oss och vi hoppas att de har tålamod med att det kan bli vissa mindre förseningar en period, säger Christer Berglund.