Västtrafik varnar för spårarbeten

Västtåg på olika sträckor påverkas av Trafikverkets kommande banarbeten. Foto: Birgitta Lagerlöf Medialaget

Under påsken inleder Trafikverket också ett spårarbete i Olskroken som pågår fram till hösten. Det innebär att merparten av all tågtrafik mellan Göteborg central och Gamlestaden är inställd under perioden. För att inte ytterligare belasta trafiksituationen i centrala Göteborg kommer man inte köra några ersättningsbussar. Resenärer hänvisas istället till ordinarie kollektivtrafik.

Följande sträckor påverkas av avstängningarna:

  • Borås-Varberg
  • Göteborg-Strömstad
  • Borås-Göteborg
  • Göteborg-Vänersborg, Göteborg-Älvängen
  • Kungsbacka-Göteborg