Renfes inträde på den franska marknaden försenas av olika signalsystem

Renfe säkerställer godkännande för att köra Talgo klass 106 i Frankrike, Foto: Talgo

Renfe har bekräftat att man kommer att försena inträdet på den franska höghastighetsmarknaden till 2024. Renfe säger att man vill koncentrera sig på att öppna rutten till Paris efter att ha dragit tillbaka datum för att starta dessa tjänster från 2023.

Beslutet följer på svårigheter att få tillstånd för sina befintliga klass 100-tåg att köras från Lyon till Paris. Dessa tåg är utrustade med det franska TVM 430 digitala signalsystem, medan Lyon - Paris höghastighetslinje är utrustad med det analoga TVM 300-systemet. I princip är TVM 430-systemet kompatibelt med TVM 300 men för de spanska tågen finns det ett problem med elektromagnetisk störning.

Renfe har sökt en lösning på detta problem men har nu beslutat att inte gå vidare med planerna. SNCF arbetar för närvarande med att ersätta TVM 300 på linjen Paris - Lyon med ETCS men arbetet kommer inte att slutföras förrän 2028. Renfe har därför flyttat fokus till att säkerställa godkännande för att köra sina nya tåg i Talgo klass 106 i Frankrike, vars leverans börjar i år.

De nya tågen kommer att utrustas med ETCS, TVM 430 och det franska KVB signalsystemet. Men Renfe står inför ett annat problem - att skaffa och godkänna tåg med två standard, både ERTMS och KVB i sina nya tåg. Alstom är monopolleverantör av denna utrustning och har tidigare kritiserats av Stadler för prissättning och leveranstid.