Green Cargo fyller 20 år

Green Cargo grundades för två decennier sedan och jubilerar i år. Foto: Green Cargo

Green Cargo, grundades för två decennier sedan med målet att stärka Sveriges konkurrenskraft som en attraktiv järnvägstransportör. Green Cargo har för närvarande 1 800 anställda som i sina yrkesroller bidrar utveckling och skapandet av ett hållbart och välfungerande godstransportsystem.

Det statligt ägda Statens Järnvägar, som går tillbaka till mitten av 1800-talet, genomgick en dramatisk förändring den 1 januari 2001. Hela den kommersiella järnvägsmarknaden delades upp  och sju företag bildades: Green Cargo, SJ, Euromaint, Train Tech Engineering Unigrid, Jernhusen samt Trafficare.

När Green Cargo grundades 2001 var namnvalet mycket medvetet. Redan från början var hållbarhet en naturlig del av verksamheten. När man pratar om hållbar logistik överväger Green Cargo inte bara klimatelementet utan också trafiksäkerhet, punktlighet och kostnadseffektivitet.

Green Cargo har sina rötter i den svenska järnvägstrafikens ursprung och är den mest erfarna operatören inom järnvägslogistik. Green Cargo transporterar råvaror från skog och gruvor till processindustrin dygnet runt och konsumtionsvaror till detaljhandeln med 400 godståg, som ersätter användningen av 8 800 lastbilar.

Green Cargo kommer att fortsätta att driva frågor om centrala infrastrukturinvesteringar för hållbar godstransport och stärka konkurrenskraften för handel och industri.