Ukrzaliznycya föreslår en spårbunden transportkorridor från Svarta havet till Östersjön

Hamburgs hamn und Logistik AG (HHLA) har bildat ett eget intermodalt företag som heter Ukranian Intermodal Company (UIC). UIC erbjuder containertransport med järnväg mellan hamnen i Odessa och ekonomiska centra i landet. Det nya företaget markerar en utvidgning av HHLA:s intermodala affärs- och produktsortiment för snabba hub-to-hub-transporttjänster i hamntrafik. Foto: HHLA, kredit: Grubyi Viacheslav

Den ukrainska järnvägsoperatören Ukrzaliznycya har lagt fram förslag om utveckling av en ny transportkorridor mellan Östersjön och Svarta havet, vilket skulle kunna öka godstrafiken mellan Polen, Sverige, Turkiet och Ukraina.

Enligt Edvin Berzinš, verkställande direktör för Lìski Ukrzaliznycyas logistikcentrum, diskuterades förslaget under en webbkonferens med titeln "Skapa en ny korridor mellan Östersjön och Svarta havet". Konferensen ägde rum 11 februari i Gdańsk hamn.

Under konferensen diskuterade parterna också strategifrågor angående effektiviseringen av containertrafiken. Edvin Berzinš betonade att utvecklingen av transportkorridoren mellan Östersjön och Svarta havet kommer att ha en positiv inverkan på den ekonomiska utvecklingen i de berörda länderna, inklusive Ukraina.

Det första mötet med den ukrainsk-polska arbetsgruppen om utvecklingen av denna transport- och logistikkorridor ägde rum den 17 december i Gdansk.

I mars 2020 skrev Ukraina ner sin prognos för året från 3,7 procents tillväxt till ett minus på 3,9 procent. IMF beslöt sedan återigen att hålla inne lån, efter att ha börjat betala ut nödkrediter 2020, då coronapandemin slog till.

Fortfarande brister insatserna för att minska korruptionen, enligt IMF. Ukrainas utrikeshandel har på senare år riktats om så att allt mer av affärerna sker med EU, allt mindre med Ryssland.

Förutom att den allvarliga konflikten runt Krimhalvön och de proryska separatistområdena i öster stör ekonomin har oenighet rått med Ryssland om gasleveranser som går via Ukraina till Västeuropa. Till sist, vid nyår 2019/2020, slöts ett nytt avtal mellan Ukraina och Ryssland om transitgasen, samtidigt som man klarade ut ekonomiska förpliktelser mellan gasbolagen som slagits fast i skiljedomar.

I bakgrunden finns att Rysslands och Tysklands gasledningsprojekt genom Östersjön, projektet Nord Stream, gör att Ukrainas intäkter från transporter på land minskar.

Landets allra största handelspartner är numera EU-kollektivet, som 2019 stod för mer än 40 procent av Ukrainas export. Framför allt hade exporten av råvaror till EU-länderna då ökat i flera år.

Handel mellan EU och Ukraina styrs av ett frihandelsavtal som trädde i kraft 2016. Avtalet är en fördjupning av ett associationsavtal från 2014. Ukraina köper framför allt maskinvaror, kemikalier och färdigvaror från EU-länder. Små och mellanstora företag i Ukraina kan få stöd genom EU-initiativ som även riktas till Georgien och Moldavien.