Georgiens järnvägar privatiseras

Georgien planerar att privatisera 25 procent av aktierna i det statliga ägda järnvägsbolaget. En börsintroduktion är planerad till maj, med globala depåbevis noterade på Londonbörsen. Georgiens järnvägar är i dag ett monopol med ett järnvägsnätverk på 1600 kilometer, som nästan är helt elektrifierade. 2011 kom mer än 95 procent av järnvägsbolagets intäkter från frakt.

Bolaget förväntas dra nytta av BNP-tillväxt i Georgien och ökad regional oljeproduktion. Bolagets utvecklingsplan räknar med mer gods fraktat med container, ökad andel högvärdig torrlastgods och på sikt bygget av transportkorridoren Baku-Tbilisi-Kars, som kommer att förbinda Kaspiska havet med Turkiet och Europa.