Trafikverket utreder höghastighetsjärnväg på pelare

Att bygga järnväg på pelare är snabbare och billigare än konventionella metoder. Arkivbild

Trafikverket presenterar inom kort en helt ny teknik för att bygga höghastighetsjärnvägar, rapporterar DN. Genom att lägga spåren på pelare i luften bedömer experter att många miljarder kan sparas, vilket regeringen efterlyst. Dessutom blir byggtiden betydligt kortare.

Pelartekniken kommer att beskrivas i den rapport om ”nya stambanor” som inom kort kommer att lämnas till regeringen. I den presenteras fyra nya alternativ över var stationerna kan ligga med varianter av centrala och externa stationslägen. Dessa fyra ställs mot det koncept som kallas Jämförelsealternativet.

Skanska har tagit fram en variant av pelarmetoden anpassad för nordiska förhållanden, enligt uppgifter till DN. Den ska utgå från 40 meter långa betongblock som läggs på två pelare. Byggtiden ska kunna närapå halveras jämfört med traditionell metod. Skanskas lösning ska inom kort vara klar för att presenteras för Trafikverket, regering och trafikpolitiker.