Gødstrup station färdig att tas i bruk

Gødstrup station, Foto: Banedanmark

Gødstrup station, som Banedanmark bygger på linjen Herning - Holstebro i västra Jylland, står snart klar och på väg att öppnas under våren . Det bekräftade infrastrukturförvaltaren i december. Gødstrup-stationen är avsedd att betjäna det sjukhus som nu är under uppbyggnad vid Gødstrup, sex kilometer nordväst om Herning.

Stationen kommer att ha en 150 meter lång plattform. Den kommer att användas av sjukhuspersonal, patienter och anhöriga, medan Herning kommun utvecklar en buss- och taxiutbyte, cykelförråd och parkering så att stationen också kan betjäna omgivningen. Både stationen och sjukhuset har försenats och det kommer nu att öppnas någon gång under 2021.

Banedanmark använder förseningen för att slutföra vissa slutarbeten på stationen och andra anläggningar, inklusive en uppgradering av Gødstrupvej-korsningen söder om stationen där trafiknivåerna förväntas öka till följd av utbyggnaden. Stationen kommer att betjänas av alla persontåg som använder linjen Herning - Holstebro, med avgångar en gång i timmen i varje riktning under dagen och kvällen som ökar till halvtimmestrafik under rusningstrafik.

– Passageraunderlaget för en station i Gødstrup kommer att öka avsevärt så snart det nya supersjukhuset är klart, förklarar Banedanmarks områdeschef Lars Blædel Riemann. ”Vi ser fram emot att erbjuda ett effektivt och grönt transportalternativ till och från sjukhuset.”