Rekordår för tågens punktlighet

Persontågens punktlighet för 2020 blev 93,5 procent. Foto: Trafikverket

År 2020 anlände 897 059 av 958 990 planerade persontåg till sin slutstation i rätt tid, vilket innebär en punktlighet för helåret på 93,5 procent. Utfallet är 2,2 procentenheter bättre jämfört med det tidigare rekordåret 2019.

Under hela 2020 har varje månad noterat det bästa punktlighetsutfallet sedan nuvarande mått infördes 2013. Och även om det på grund av pandemin avgick färre persontåg i år jämfört med rekordåret 2019 så kördes det cirka 90 000 fler persontåg 2020 än det gjorde 2013. Tittar man enbart på körda tåg, inställda tåg räknas som försenade tåg, blev punktligheten så bra som 94,9 procent, det bästa utfallet sedan 2001.

x

Roberto Maiorana, Trafikverket, foto: Hans Ekestang.

Punktligheten för 2020 är den högsta för samtliga tåg, pendeltågen nådde en punktlighet på 95,7 procent, vilket är en förbättring med 1,0 procentenheter jämfört med 2019. Regionaltågen nådde en punktlighet på 91,7 procent, en förbättring med 2,4 procentenheter. Störst förbättring jämfört med 2019 stod långdistanstågen för där punktligheten ökade med 7,5 procentenheter från 79,2 till 86,7 procent. Även för godstågen sattes en ny toppnotering under 2020 med ett punktlighetsutfall på 82,9 procent. Detta är 2,2 procentenheter högre än det tidigare rekordåret 2017, och 5,0 procentenheter högre än 2019.

– Jag är både stolt och tacksam för att vi när samhället behövt det som mest har kunnat leverera på en högre nivå än nånsin tidigare. Men vi är inte nöjda, utan självklart kommer vi fortsätta arbetet, tillsammans med hela branschen, att lyfta punktligheten ytterligare då den är avgörande för att järnvägen ska kunna fortsätta vara förstahandsvalet för hållbara resor och transporter, säger Roberto Maiorana, trafikdirektör på Trafikverket.