Norske Tog rullar ut Trimble Rails underhållssystem

E2M-plattformen ger information om underhållsstatus, Foto: Trimble Rail

Det statliga norska leasingföretaget för rullande materiel Norske Tog har rullat ut Trimble Rails E2M tillgångs- och underhållshanteringssystem för att hantera fordonsflottan som drivs av SJ enligt Lot 2 Nord-driftavtalet. Detta kontrakt omfattar långväga passagerartrafik från Oslo till Trondheim och Bodø, liksom regionala tjänster som Rørosbanen, Raumabanen, Trønderbanen, Meråkerbanen och Saltenpendelen.

E2M-plattformen ger information om underhållsstatus och tillgång till andra viktiga data, vilket gör det möjligt för NT att allokera och övervaka underhållsarbete, uppdatera teknisk dokumentation, godkänna ändringar i underhållsprogram och få underhållshistorik från operatörens underhållshanteringssystem.

– E2M effektiviserar flödet av digitala tillgångsdata genom järnvägsfordonets livscykel för både NT och franchisetagaren”, förklarade leasingföretagets tekniska chef Luca Cuppari. ”Vi har utvecklat ett starkt samarbete med Trimble. Deras tekniska erfarenhet inom implementeringen av underhållshanteringssystem för rullande materiel och deras förmåga att förstå våra processer och att prata vårt språk har varit viktiga framgångsfaktorer. ”