Railcare tar snöröjningskontrakt värt 40,2 miljoner per år

Snöröjningskontraktet gäller snöröjningsmaskiner. Foto: Railcare

Railcare har tecknat ett avtal med Trafikverket som löper på två år samt med möjlighet till option med tre år. Ordervärdet är 40,2 miljoner kronor per år. Avtalet är i bruk och antal maskinenheter i avtalet är detsamma som tidigare avtal. Snöröjningskontraktet gäller maskiner som är anpassade för en effektiv och säker borttagning av snö på strategiska platser inom Sverige.

– Efter avsiktsförklaringen som tecknades under hösten känns det bra att vi nu har tecknat ett snöröjningskontrakt om två år samt möjlighet till tre optionsår. Det är bra och viktigt att vi återigen kan låta våra snömaskiner fortsätta att arbeta under vinterhalvåret på strategiskt viktiga platser för Sveriges infrastruktur och det skapar även en stabil grund för bolaget under vinterhalvåret, säger Daniel Öholm, CEO på Railcare Group.