Dabska Esbjerg får ny järnvägsstation

Nu öppnar Banedanmark ny järnvägsstation i Jerne. Foto: Banedanmark

Esbjergs östra delar får nu en ny järnvägsstation. Den kommer att förbinda Västjyllands stad bättre med upptagningsområdet och betjäna de många pendlarna i området. Passagerare som tar tåget mellan Esbjerg, Varde och Ribe kommer i framtiden att kunna få ett extra stopp på resan.

Den nya stationen i Jerne kommer både att göra det lättare att pendla över hela regionen och göra det mer attraktivt för fler att ta tåget istället för bilen. Därför kommer den nya stationen inte bara att vara ett centralt nav i stadens kollektivtrafik utan också gynna västjyllandspendlarna.

– Med en ny lokalstation i Jerne kommer vi att knyta Esbjerg ännu närmare samman med stadens upptagningsområde. Det kommer både att ge kortare restider och göra det mer attraktivt för medborgarna i den östra delen av staden att ta tåget snarare än bilen. I regeringen vill vi att tåget ska vara ett grönt och attraktivt transportmedel. Det är därför det är viktigt att vi utökar kollektivtrafiken i områden där det behövs. Den nya stationen kommer att ge infrastrukturen i Esbjerg ett lyft, och därför är jag glad att medborgarna i Jerne och dess omgivning nu kan använda den, säger transportminister Benny Engelbrecht.

– Projektet har varit relativt komplext eftersom det har ägt rum i ett stadsområde med begränsat utrymme. Men ändå har bygget gått bra, säger Lars Blædel Riemann, områdeschef för Anlæg Vest i Banedanmark.

– Vi är glada att medborgarna i Jerne nu kan använda en helt ny station. Samarbetet med alla inblandade har varit riktigt bra och därför är vi också glada att vi nu kan öppna i tid. Vi tackar stationens grannar för att de visat förståelse och för en bra och konstruktiv dialog under arbetets gång. Med stationen kommer medborgarna i området att ha kortare restider, och de kommer bättre att kunna resa över regionen.